Tentoonstelling 2011

125 JAAR KONINKLIJKE LUCASGILDE

In 2011 zet het Cultuurcentrum Mechelen opnieuw zijn deuren open voor de kunstenaars van de Lucasgilde maar dit maal voor een zeer speciale gelegenheid: we zijn niet weinig fier om te kunnen schrijven dat de Koninklijke Lucasgilde Mechelen 125 jaar bestaat. Daarmee is ze samen met de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, de oudste vereniging van onze stad.

Opgericht in 1886 door Willem Geets, toenmalig directeur van de Mechelse Academie, heeft ze tot vandaag standgehouden. Ondanks twee wereldbranden en de diverse omwentelingen in het kunstgebeuren is er een solidariteit blijven bestaan onder de kunstenaars van Mechelen en omstreken.

Om dit alles waardig te vieren werd, onder impuls van Schepen van Cultuur Frank Nobels, een samenwerkingsverband opgezet met de Mechelse Musea. Uit hun reserves werden een aantal werken geselecteerd van kunstenaars die in het verleden een bijdrage hebben geleverd aan de jaarlijkse salons van de Lucasgilde. Daarnaast worden enkele particuliere bruiklenen getoond van interessante stukken die het verhaal van de Lucasgilde voltooien.

Deze oudere kunstwerken worden geconfronteerd met de creaties van de huidige, actieve leden. Dit overzicht vormt een mooie staalkaart van de evolutie van het Mechelse kunstleven door drie eeuwen heen.

We wensen de bezoeker veel kijkgenot en bedanken de directie en het personeel van de Mechelse Musea voor de beeldige samenwerking. Onze dank gaat eveneens uit naar de bruikleengevers en alle actieve leden die het welslagen van dit project mogelijk
hebben gemaakt.

Peter Eyskens, Onder-voorzitter

Tentoonstelling 2011